Odevzdávání učebnic, knížky z knihovny, šatna

V tomto týdnu budou všichni žáci 5.E odevzdávat učebnice pátého ročníku. Nové dostanou na počátku dalšího školního roku. Seznam byl v předchozím týdnu poslán mejlem.

Kdo chodí do školy – skupina „kameňáci“ – učebnice všechny přinést do středy 17.6.

Kdo je doma – sraz ve čtvrtek 18.6. ve 13h před školou ( před vrátnicí) – s sebou roušku!, učebnice, taška na věci z lavice a ze šatní skříňky

Knížky vypůjčené ze školní knihovny – přinést ve čtvrtek s učebnicemi.

Klíčky od šatny – si žáci nechávají, avšak před prázdninami je třeba skříňku vyklidit a nechat odemčenou. Ti, kteří přecházejí na jinou školu – klíček odevzdají třídnímu učiteli.

Čip z jídelny – vrací u paní hospodářky jen ti, kteří naši školu v dalším roce navštěvovat nebudou nebo přestanou chodit do školní jídelny

O průběhu posledního školního týdne budete informováni.

S pozdravem Mgr. Martina Václavková, třídní učitelka

14.06.2020