Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Školní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo v poslední možný termín 31. 1. 2022. Bohužel se tak stalo v covidové době plné karantén, izolací a antigenních testů. Tyto nepříjemnosti se dotkly i nás. Školního kola se zúčastnilo 13 žáků 8. a 9. ročníků. Probíhalo sice prezenčně, avšak žákyně z 9.C se jí kvůli uvalené celotřídní karanténě mohly v souběžném čase zúčastnit pouze online se zapnutou kamerou pomocí aplikace Teams. Žáci se sešli ve třídě v osm hodin, otestovali se antigenními testy jako každé pondělí, naneštěstí  byl u jedné žákyně 8. ročníku zachycen pozitivní výsledek. Musela třídu opustit, pospíchat domů, aby se zúčastnila olympiády online formou.
Účastníci a účastnice dostali instrukce a poté 60 minut na vyplnění jazykové části, následovala odpočinková 20 minutová pauza. Po ní se s chutí vrhli na šedesátiminutovou slohovou výzvu – libovolný útvar v rozsahu 200 – 300 slov na téma: U nás na návsi/náměstí.
Chválím všechny zúčastněné za úsilí i píli, jakými se práci věnovali. Řešitelkami s nejvyšším počtem bodů se staly Anna Matylda Novotná a  Anežka Tobková z 9. ročníku, postupují do okresního kola, jež se koná 30. 3. 2022 v Dolních Břežanech. Třetí úspěšnou řešitelkou je Karolína Liborová z osmého ročníku, ta do okresního kola vstupuje jako náhradnice.
Všem děkuji za účast.
Mgr. Markéta Drhová
31.01.2022