Organizace posledního týdne ve 4. C

27. 6. odevzdávání učebnic, konec vyučování ve 12, 35 h
28. 6. rozdávání učebnic, konec vyučování v 11, 40 h
29. 6. pobyt na zahradě, společenské hry, konec vyučování v 11, 40 h
30. 6. rozdávání vysvědčení, konec vyučování v 8, 45 h

21.06.2022