Organizace prezenční a distanční výuky od 3.5.2021

MŠMT vydalo v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 následující informace. V základních školách je od 3. května umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně za těchto podmínek:

· V rotačním režimu:

1. týden od 3. 5. 2021 všechny třídy 6. a 8. ročníku

2. týden od 10. 5. 2021 všechny třídy 7. a 9. ročníku

· Zachování homogenity tříd

· Organizace výuky žáků na 1. stupni zůstává beze změny

· Hygienická opatření:

Ochrana dýchacích cest a pravidelné testování.

Testování pro žáky 1. stupně bude probíhat jedenkrát týdně (pondělí) a pro žáky 2. stupně dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

Nově je povolena sportovní činnost ve školách, konaná ve vnějších prostorech. V souvislosti s tímto opatřením je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest pro sportovní činnost (hodiny tělesné výchovy) ve školách.

30.04.2021