Organizace setkání 12. 6. 2020

ORGANIZACE SETKÁNÍ  dne  12. 6. 2020

 1. Příchod a pobyt ve škole:
  první skupina v 8.45 – 10.15
  druhá skupina v 10.30 – 12.00.
  Třídní učitel rozdělí žáky do dvou skupin maximálně po 15 žácích.

  K dnešnímu dni je počet přihlášených přesně 15 žáků. Stále nemám zpětnou vazbu od některých rodičů. Pokud by počet žáků přesáhl 15, dle domluvy se žáky uděláme skupiny.

V případě, že žák z jakéhokoliv důvodu do školy nepůjde, je potřeba vrátit učebnice + zaplatit poškozené učebnice, vrátit knihy z knihovny, klíčky od skříňky + vyklidit skříňku, + doplatit pohledávky (představení Blue life únor 2020 má zaplaceno pouze 11 žáků). Toto může splnit žák osobně nebo jeho rodič 12.6. nebo 19. 6. po domluvě konkrétní hodiny.

 1. Žák musí při 1. pobytu přinést Čestné prohlášení podepsané rodiči, bez něj nemůže
  do školy. Čestné prohlášení naleznou rodiče v příloze nebo je možné vyzvednutí formuláře ve vrátnici školy.
 2. Ve škole žáci nosí roušky, pouze pokud sedí v lavicích ve vzdálenosti 1,5m od sebe, mohou roušku sundat. Žáci se nepřezouvají.
 3. Program:

– vybrat učebnice, ocenit poškození, dle dalších pokynů odnést učebnice do budovy C

– vyklidit skříňky

– dořešit platbu za program Blue life

Ke stažení

08.06.2020