Organizace školního roku 2023/2024

Škola otevře brány svým žákům v pondělí 4. 9. 2023, kdy začne školní rok 2023/24. Tento den se v 8 hodin přivítají učitelé se svými žáky a stráví spolu 1 vyučovací hodinu. To platí i pro prvňáčky v budově ZŠ v Komenského ulici, kde budou přivítáni zástupkyní ředitelky školy a panem starostou.
Prvňáčci, kteří nastupují do „velké“ školy, přijdou se svými rodiči do amfiteátru u školy až v 8.15, zde je přivítá paní ředitelka s panem starostou, jejich třídní učitelky, asistentky a vychovatelky.
V úterý a ve středu bude probíhat tzv. třídnický režim (bude upřesněno) a od čtvrtka 7.9. začne výuka podle rozvrhu.
Školní rok bude dále organizován podle tabulky níže:
07.08.2023