Organizace ukončení školního roku pro 1. stupeň

  • Do pondělí 22. 6. je třeba odevzdat všechny učebnice. Rodiče všech žáků, kteří se vzdělávají distančně z domova, se domluví na předání učebnic s třídní učitelkou.

 

  • V týdnu 22. – 25. 6. je třeba vyklidit šatní skříňky a odnést si ze tříd všechny věci (Vv, Tv,…). Žáci 3. tříd odevzdají kliček od skříňky s visačkou s číslem skříňky.

 

  • Dne 26. 6. bude všem žákům vydáno vysvědčení následovně:
  1. V případě pěkného počasí se sejde celá třída v 8.00 na třídní učitelkou určeném místě venku v okolí školy a tam jim bude vydáno vysvědčení.
  2. V případě deštivého počasí bude vysvědčení vydáváno ve škole v učebně dané třídy a to ve dvou skupinách (max. 15 žáků ve skupině) a ve dvou časech (v 8.00 a v 8.30) dle pokynů třídní učitelky.

 

Konečnou variantu se dozvíte od třídní učitelky svého dítěte.

12.06.2020