Organizace ukončení školního roku pro 2. stupeň

Online výuka bude ukončena v den konání pedagogické rady, tedy 17. 6 2020.

 

Od 18. 6. do 25. 6. je možné domlouvat  individuální konzultace s učiteli.

 

Osobní přítomnost žáků 5. A, B a 6. –  9. tříd ve škole se uskuteční ve dnech 12. a 19. 6. 2020

 

12. 6. 2020

 • Příchod a pobyt ve škole: I. skupina v 8.45 – 10.15, II. skupina – 10.30 – 12.00. Třídní učitel rozdělí žáky do dvou skupin maximálně po 15 žácích.
 • Pokud si zákonný zástupce nepřeje, aby se jeho dítě zúčastnilo konzultací osobně, nebo to není možné ze zdravotních důvodů, je potřeba, aby se rodič domluvil s třídním učitelem, jakým způsobem dojde k odevzdání učebnic, vyklizení skříňky, atd.
 • Žák musí při prvním příchodu do školy přinést čestné prohlášení podepsané rodiči (pokud ho mít nebude, není možná jeho přítomnost ve škole). Čestné prohlášení naleznete v příloze nebo je možné vyzvednutí formuláře ve vrátnici školy.
 • Ve škole žáci nosí roušky, pouze pokud sedí v lavicích ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, mohou roušku sundat. Žáci se nepřezouvají.
 • Obědy pro 2. stupeň nelze z hygienických a organizačních důvodů zajistit.
 • Program: Odevzdávání učebnic, vyklizení skříňky, 6. a 9. třídy a všichni žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na gymnázia, vrací klíčky od skříněk.

 

19. 6. 2020

 • Příchod stejně jako minulý týden.
 • Program: vybrat zbývající učebnice, peníze za učebnice, případně chybějící klíčky.
 • Individuální třídnické práce.

 

26. 6. 2020

Vydání vysvědčení:

 1. Celá třída se sejde v určený čas na předem určeném místě venku v okolí školy, třídní učitel předá žákům vysvědčení. Podmínkou je pěkné počasí.
 2. Žáci budou přicházet dle rozpisu v pátnáctičlenných skupinách do tříd, kde převezmou vysvědčení.

 

Výběr varianty při pěkném počasí závisí na třídním učiteli. V případě špatného počasí platí pro všechny varianta II.

Ke stažení

02.06.2020