Organizace výuky na 2. stupni ZŠ od 12. 10. 2020 do odvolání

1) výuka

Sudý kalendářní týden = od 12.10. budou ve škole prezenčně všechny třídy 6. a 8. ročníku

Lichý kalendářní týden = od 19.10. budou ve škole prezenčně všechny třídy 7. a 9. ročníku

 

  • Prezenční výuka beze změn dle rozvrhu
  • Žáci v distanční výuce najdou zadané učivo na webové stránce své třídy. V průběhu příštího týdne bude zavedena i online výuka. Podrobnější informace budete průběžně dostávat od třídních učitelů.

 

Připomínáme, že dle školského zákona je od 1. 9. 2020 povinná i distanční výuka. Zákonný zástupce je povinen neúčast svého dítěte v distanční výuce omlouvat dle školního řádu.

 

2) obědy ve školní jídelně

Žák v distanční výuce má nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Vzhledem k logistické náročnosti vydávání obědů proběhne v příštím týdnu testovací režim vydávání obědů pro tyto žáky. V pondělí a v úterý 12. + 13. 10. se mohou  žáci v distanční výuce přijít naobědvat  mezi 11.00 a 11.20. Samozřejmostí je rouška, přezutí a dodržování hygienických opatření tak, jak jsou nastavena. Jídlo musí konzumovat ve školní jídelně, nelze je odnášet v jídlonosiči domů. Dle zájmu žáků a rozvrhu online výuky budou časy přizpůsobeny dle aktuální potřeby. Sledujte informace od třídních učitelů (Bakaláři).

 

3) Podzimní prázdniny byly MŠMT o 2 dny prodlouženy, proběhnou v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.

09.10.2020