Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče prvňáčků,
V novém školním roce 2020/2021 bych Vás chtěla přivítat a představit se.
Jmenuji se Dana Picmausová, jsem vychovatelkou školní družiny a budu se starat o Vaše dítě. Pro náš kontakt uvádím
svůj mobilní telefon 732 422 352, školní mobilní telefon 727 802 012 (pouze v době družiny) a email
dpicmausova@zscernos.cz.
Třída, kde se budeme setkávat, je označena – 3. oddělení – SOVIČKY a nachází se v přízemí budovy A a je ve kmenové
třídě Vašich dětí 1. E (A03).
Po zakončení slavnostního uvítání dětí bych se s Vámi ráda poznala u venkovního divadla a podala Vám upřesňující
informace o provozu družiny.
Odpolední družina je v provozu již od úterý 1. 9. a ranní družina od středy 2. 9. v oddělení SOVIČEK. V prvním týdnu
družina navazuje na zkrácené konce vyučování prvňáčků.
Od úterý 1.9. do pátku 4.9. budeme chodit na oběd v 10:45 hodin. Oběd nám trvá zhruba hodinu.
Běžný režim družiny bude následující:
– ranní družina je od 7:00 do 7:45 hod. ve 3. oddělení SOVIČKY, příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.,
– odpolední družina je od 11:40 do 17:15 hod.,
– odchody dětí jsou pevně dané: do 13:50 a po 15:00 hod.,
– v 11:40 hod. nebo v 12:35 hod. (dle konce vyučování) si převezmu Vaše děti od třídní učitelky a půjdeme společně
na oběd do budovy C,
– od 13:50 do 15:00 hod. máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení,
procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny. Děti, které
v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení – ve sběrném
oddělení (aby nenarušovaly řízenou činnost svého oddělení),
– od 15:00 do 15:30 hod. budeme venku na hřišti, vyzvedávat si své dítě můžete již od 15:00 hodin – po 15:30 hod.
mají děti svačinu (prosím rodiče dětí, které budou zůstávat v družině déle, aby je vybavili druhou svačinou do
družiny),
– v 15:30 hod. se k nám připojí oddělení Tygříků a Žabiček,
– po 15:30 hod. mají děti přípravu na vyučování formou didaktických her,
– po snížení počtu dětí se pak všechny děti převádí do koncové družiny do 2. oddělení – Medvídci,
– konec družiny je v 17:15 hod.
Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku školního roku vstupovat do budovy školy. První den
dostanou Vaše děti zápisní lístek do družiny od jejich třídní učitelky, který doplníte o chybějící informace a druhý den
ho Vaše dítě přinese paní učitelce zpět. Návod na vyplnění bude přiložen k zápisnímu lístku. Hlavně bych chtěla
apelovat na doplnění zdravotních problémů Vašeho dítěte. Dále bych Vás chtěla požádat o doplnění přibližných časů
odchodů z družiny. Pokud již víte, že bude Vaše dítě navštěvovat nějaký kroužek, prosím o jeho zapsání s uvedením
času, např. do kolonky úterý – 12:30-14:00 – WORLD CLUB a uvedení zda se vrací do družiny nebo odchází po skončení
kroužku.
Pokud dítě nepůjde do družiny nebo bude odcházet v jiný čas než určený v zápisním lístku, potřebuji písemnou
omluvenku nebo změnu odchodu dítěte. Od 13:50 do 15:00 hodin je čas vymezený pro řízenou práci s dětmi. V této
době není možné si dítě vyzvedávat z družiny. Vše musím mít písemně, telefonické žádosti nemohu vyhovět.
K omluvení dítěte používejte formulář, který je na webu školy = formuláře.
Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. na počtu hodin) pobytu dítěte v družině.
Platí se pololetně nebo celoročně – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řadu ŠD.
Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platbu ŠD nalepím začátkem prvního týdne do žákovské knížky (jiná sdělení).
Potřeby dětí do ŠD:
– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky
Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.
Přeji Vám pěkný víkend
Dana Picmausová

 

Vážení rodiče druháčků,
V novém školním roce 2020/2021 bych Vás chtěla přivítat. Prázdniny utekly jako voda a začíná nám nový školní rok.
Třídu 2. E jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit do 3 oddělení. Část dětí zůstává u mne ve 3. oddělení – SOVIČKY
a nachází se jako v loňském školním roce v přízemí budovy A, ve třídě 1. E (A03). Druhá část dětí bude v 5. oddělení –
TYGŘÍCI a třetí část v 6. oddělení – ŽABIČKY. Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní
rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod.
Organizace školní družiny:
– odpolední družina je v provozu již od úterý 1. 9. a ranní družina od středy 2. 9., která je ve 3. oddělení – SOVIČKY,
od 7:00 do 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod.,
– v úterý 1. 9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hodin, ve středu 2.9. a ve čtvrtek 3.9. ve 12:00 hodin. V pátek 4.9.
dle rozvrhu dětí,
– pokud Vaše dítě nepůjde první den, popř. i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku. Vše musím mít
písemně, telefonické žádosti nemohu vyhovět. K omluvení dítěte používejte formulář, který je na webu školy =
formuláře,
– Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku školního roku vstupovat do budovy školy,
– druhý den dostanou Vaše děti zápisní lístek do družiny od jejich třídní učitelky, který doplníte o chybějící
informace a třetí den ho Vaše dítě přinese paní učitelce zpět. Chtěla bych Vás požádat o doplnění přibližných časů
odchodů z družiny. Pokud již víte, že bude Vaše dítě navštěvovat nějaký kroužek, prosím o jeho zapsání s
uvedením času, např. do kolonky úterý – 12:30-14:00 – WORLD CLUB a uvedení, zda se vrací do družiny nebo
odchází po skončení kroužku,
– potřeby dětí do ŠD:
 převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatních skříněk
 sirup (pouze děti, které ho pijí)
 papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)
– poplatek za ŠD je stejný jako v loňském roce 450,- Kč za dítě na měsíc. Variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z
loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy paní Lucii Hájkovou. Platí se
pololetně nebo celoročně – informaci o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.
Ostatní informace Vám případně sdělím při osobním setkání na hřišti.
Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi
Přeji Vám pěkný víkend
Dana Picmausová
vychovatelka ŠD

 

23.09.2020