Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

Jmenuji se Martina Matoušková a budu vychovatelkou 6. odd. družiny Žabičky v budově A, třída A12, kde bude část dětí z 2.A, 2.B, 2.E a 3.D. Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loni: do 13:50 nebo po 15:00.

 

Organizace

  • Odpolední družina je v provozu již od úterý 1.9., ranní družina od středy 2.9., která je ve oddělení Soviček od 7:00 do 7:45, děti mohou přicházet nejpozději do 7:30.

 

  • V úterý 1.9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45, středu 2.9. a čtvrtek 3.9. ve 12:00 a v pátek 4.9. dle rozvrhu dětí.

 

  • Pokud Vaše dítě nepůjde první den 1.9., popřípadě i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku. Pro uvolnění dítěte z družiny máme nově formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je na webu školy pod záložkou Dokumenty a formuláře – formuláře nebo pod záložkou DRUŽINA – provoz ŠD – dokumenty.

 

  • Naše oddělení Žabiček je stejně jako loni v budově A (třída A12). V 15:30 budu předávat děti do 2. oddělení Medvídků s paní vychovatelkou Annou Totuškovou, po snížení počtu dětí se pak všechny děti převádějí do koncové družiny do 2. odd. Medvídků.

 

  • Druhý den školy (2.9.) rozdají třídní učitelky dětem zápisní lístky do ŠD, hledejte je tedy v tašce. Prosím vyplňte do nich zatím přibližné časy odchodu dítěte z družiny a vyzvedávající osoby. Zápisní lístek musí vaše dítě druhý den předat paní učitelce. Kroužky vyplníte později, až je budete vědět. Pokud už některé kroužky víte, je nutné doplnit časy začátku i konce kroužku a zda se dítě vrací do družiny nebo nevrací. Vzor zápisového lístku přikládáme k zápisovému lístku.

 

  • Potřeby dětí do ŠD:

převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatních skříněk

sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

 

  • Poplatek za ŠD je stejný (450,-Kč za dítě na měsíc), variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy p. Lucii Hájkovou. Nově se platí pololetně nebo celoročně – informace o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.

 

Těším se na hezké chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Martina Matoušková, vychovatelka

23.09.2020