Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

 

prázdniny utekly jako voda a začíná nám nový školní rok.

 

Třída 3.B zůstává kompletní u mne v oddělení Tučňáků (8. odd.). Třídy 2.D jsme museli z kapacitních důvodů rozdělit. Část dětí 2.D zůstává u mne, ostatní děti jsou ve 4. odd. – Veverky (vychovatelka O. Brožová).

 

Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod.

 

Organizace:

 

  • Odpolední družina je v provozu již od úterý 1. 9. (ranní družina od středy 2. 9., která je ve 3. oddělení (Sovičky) od 7:00 do 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod.

 

  • V úterý 1. 9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hodin, ve středu a čtvrtek ve 12,00 a v pátek už dle rozvrhu dětí, na obědě býváme zhruba hodinu.

 

  • Pokud Vaše dítě nepůjde první den (1. 9.), popř. i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku. Pro uvolnění dítěte z družiny máme formulář Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD, který je na webu školy pod záložkou Dokumenty a formuláře – formuláře nebo pod záložkou DRUŽINA-provoz ŠD-dokumenty.

 

  • Naše oddělení Tučňáků je stejně jako loni v budově „A“ (třída A13). V 15,30 hodin přecházíme do 1. oddělení (Žirafky), kde přebírám děti a po snížení počtu dětí se pak všechny děti převádí do koncové družiny do 2. odd. (Medvídci).

 

  • Druhý den školy, tj. 2.9., třídní učitelka rozdá dětem zápisní lístky do družiny, hledejte je tedy v tašce. Prosím o vyplnění přibližných časů odchodů dítěte a jmenný seznam vyzvedávajících osob. Vaše dítě ho musí odevzdat zpět druhý den paní učitelce. Vzor zápisního lístku přikládám. Kroužky vyplníte později, až je budete vědět. Pokud už některé kroužky víte, je nutné doplnit časy začátku i konce kroužku a zda se dítě vrací do družiny nebo nevrací.

 

  • Potřeby dětí do ŠD:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatních skříněk

– sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

 

  • Poplatek za ŠD je stejný (450,- Kč za dítě na měsíc), variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy p. Lucii Hájkovou. Nově se platí pololetně nebo celoročně – informaci o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Ivana Cullen

vychovatelka

23.09.2020