Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče prvňáčků,

jmenuji se Šárka Marková a budu mít v letošním školním roce v družině Vaše děti z 1.B společně s 12 dětmi z 2.A. Budeme v 1. oddělení – Žirafky (budova „A“, třída A01).

Co nás čeká první týden:

 • Odpolední družina bude v provozu již od úterý 1. 9. (ranní družina od středy 2. 9.). V prvním týdnu bude družina navazovat na zkrácené konce vyučování prvňáčků.
 •  Od úterý 1. 9. do pátku 4. 9. budeme chodit s dětmi na oběd již v 10:45 hodin. Oběd nám trvá zhruba hodinu.
 • Začátek prvního týdne mají děti zkrácené vyučování. Pokud v tyto dny děti nepůjdou do školní družiny, musí dát paní učitelce písemnou omluvenkuPoužijte k tomu formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je k dispozici na webu školy, pro usnadnění pro usnadnění je v příloze (popř. jakýkoli lísteček obsahující stejné údaje).

Běžný režim družiny bude následující: 

 • ranní družina je od 7:00 do 7:45 hod. ve 3. oddělení (Sovičky), příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.
 • odpolední družina je od 11:40 do 17:15 hod.
 • odchody dětí jsou možné do 13:50 a poté po 15:00 hod.
 • v 11:40 hod. nebo ve 12:35 hod. (dle konce vyučování) si převezmu děti od třídní učitelky a půjdeme společně na oběd do budovy C.
 • od 13:50 do 15:00 hod. máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své děti z družiny. Děti, které v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení – ve sběrném oddělení (aby nenarušovaly řízenou činnost svého oddělení),
 • od 15:00 do 15:30 hod. budeme venku na hřišti, vyzvedávat si své dítě můžete již od 15:00 hodin – po 15:30 hod. mají děti svačinu a přípravu na vyučování formou didaktických her. Prosím rodiče dětí, které budou zůstávat v družině, aby jim dali druhou svačinu do družiny.
 • v 15:30 hod. si přebírá děti ze Žirafek paní vychovatelka Ivana Cullen, která přichází s dětmi z 8. oddělení (Tučňáci), po snížení počtu dětí se všechny děti převádí do koncové družiny, do 2. oddělení (Medvídci).
 • konec družiny je v 17:15 hod.

Zápisní lístek – co je třeba udělat:

 • Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku školního roku vstupovat do budovy školy.
 • První školní den dostanou Vaše děti od třídní učitelky zápisní lístek školní družiny, hledejte jej tedy v tašce. Prosím o vyplnění času přibližných odchodů dítěte a jmenného seznamu vyzvedávajících osob. Návod k vyplnění bude u lístku přiložen. Zápisní lístek je nutné následující den (středa 2. 9.) odevzdat paní učitelce, abychom podle něj mohli děti pouštět. Kroužky vyplníte později, až je budete vědět. Pokud už některé kroužky víte, je nutné vyplnit časy začátku a konce a zda se dítě vrací do družiny nebo nevrací + jméno lektora, který Vaše dítě vyzvedává. Zápisní lístky budou vychovatelé celé záři nosit s sebou na hřiště, abyste mohli postupně doplnit všechny informace.
 • Veškeré informace o odchodech dětí musíme mít v písemné formě, telefonické žádosti není možné vyhovět. K omluvení dítěte, prosím, používejte formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je k dispozici na webu školy, pro usnadnění je v příloze.
 • Pokud chcete, aby Vaše dítě odešlo s někým jiným, než je uvedeno v zápisním lístku, popř. samo, použijte formulář « Žádost o uvolnění ze ŠD », který je na webu školy (družina – provoz školní družiny – dokumenty ŠD).  

 

Platba za školní družinu:

 • Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. na počtu hodin) pobytu dítěte v družině. Platí se pololetně nebo celoročně – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řádu ŠD.

 

Děti by měly v ŠD mít:

 • převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky
 • sirup (pouze děti, které ho pijí)
 • papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Bc. Šárka Marková

 

 

Vážení rodiče druháčků,

prázdniny utekly jako voda a začíná nám nový školní rok. Třídu 2.A jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit do dvou oddělení. Část dětí zůstává u mě v 1. oddělení (Žirafky) a část bude v 6. oddělení (Žabičky) u paní vychovatelky Martiny Matouškové. Vaše dítě zůstává v Žirafkách.

Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod.

Organizace:

 

 • Odpolední družina je v provozu od úterý 1. 9. (ranní družina od středy 2. 9.). Ranní družina bude ve 3. oddělení (Sovičky) od 7:00 do 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod.

 

 • V úterý 1. 9. půjdeme s dětmi na oběd již v 10:45 hodin, ve středu 2.9. a čtvrtek 3. 9. ve 12:00 hod., v pátek 4. 9. dle rozvrhu dětí. Na obědě budeme zhruba hodinu.
 • Pokud Vaše dítě nepůjde první den (1. 9.), popř. i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku, kterou musí předat třídní učitelce. Použijte k tomu formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je k dispozici na webu školy, pro usnadnění je v příloze.

 

 • Naše oddělení Žirafek je stejně jako loni v budově A, třída A01. V 15:30 hodin bude děti přebírat paní vychovatelka Ivana Cullen, která přichází s dětmi z 8. oddělení (Tučňáci). Děti zůstávají v oddělení Žirafek, po snížení počtu se pak všechny děti převádí do koncové družiny do 2. oddělení (Medvídci).

 

 • První nebo druhý den školy dostanou Vaše děti od třídní učitelky zápisní lístek školní družiny, hledejte jej tedy v tašce. Prosím o vyplnění času přibližných odchodů dítěte a jmenného seznamu vyzvedávajících osob. U zápisního lístku bude přiložen také návod k vyplnění. Zápisní lístek je nutné následující den odevzdat paní učitelce, abychom podle něj mohli děti pouštět. Kroužky vyplníte později, do sloupce Změna, až je budete vědět. Pokud už některé kroužky víte, je nutné vyplnit časy začátku a konce a zda se dítě vrací do družiny nebo nevrací + jméno lektora, který Vaše dítě vyzvedává. Zápisní lístky budou vychovatelé celé záři nosit s sebou na hřiště, abyste mohli postupně doplnit všechny informace.

 

 • Pokud chcete, aby Vaše dítě odešlo s někým jiným, než je uvedeno v zápisním lístku, popř. samo, použijte formulář « Žádost o uvolnění ze ŠD », který je na webu školy (družina – provoz školní družiny – dokumenty ŠD), popř. v příloze. 

 

 • Potřeby dětí do ŠD:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatních skříněk

– sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

 

 • Poplatek za ŠD je stejný (450,- Kč za dítě na měsíc, platí se pololetně nebo celoročně), variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy paní Lucii Hájkovou. Informaci o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Bc. Šárka Marková

vychovatelka ŠD

 

 

23.09.2020