Organizace začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravíme vás v novém školním roce a stejně jako vy si přejeme, aby tento rok probíhal běžným způsobem. Základem tohoto předpokladu je dodržování základních hygienických opatření:

  • dezinfekce rukou při vstupu do školy, před vstupem do jídelny, po použití toalet apod.
  • nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, toalety) aj.

Podrobné informace, doporučení a nařízení k provozu škol, které připravilo MŠMT a MZČR najdete ZDE.

 

Testování žáků – obecné informace

Součástí opatření je povinnost žáků se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 16. 8. 2021 si můžete přečíst ZDE.

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků následovně:

2. – 9. ročníky ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy zn. GENRUI

1. ročníky ve dnech 2., 6. a 9. 9. také antigenními testy zn. GENRUI

S testováním v 1. třídách budou pomáhat asistenti pedagogů.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

  • 14 dní po plně dokončeném očkování
  • prodělání onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)
  • potvrzení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

V označeném bočním vchodu do školy v budově Pod Školou bude umožněno testování dětí za přítomnosti zákonného zástupce. V budově v Komenského ulici bude toto testování umožněno v tělocvičně školy po 8. hodině.

 

Návrat žáků ze zahraničí

Žáci, pro které platí povinnost testování a v posledních 14 dnech se vrátili ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy (aktualizovaná mapa k dispozici na stránkách MZČR) zůstávají v samoizolaci a nejdříve 5. den se musí podrobit PCR testu. Pokud je test negativní, mohou se vrátit do školy. Z tohoto důvodu informujte vždy třídního učitele o pobytu vašeho dítěte v zahraničí.

 

Dopravní situace v okolí školy

Složitá bude v prvních měsících dopravní situace v okolí školy z důvodu opravy povrchu v ulici Školní. Vysvětlení městského úřadu najdete ZDE.

Vzhledem  k tomu, že nebude možné nikde kolem školy parkovat, žádáme vás, abyste doprovázeli své děti do školy pěšky.

 

Další informace k průběhu začátku školního roku

 

Středa 1. září

8.00 – zahájení školního roku pro 2. – 9. ročníky a 1.C v budově v Komenského ulici, vyučování končí v 8.45

8.20 – slavnostní zahájení pro prvňáčky a jejich rodiče v amfiteátru školy

Školní jídelna bude vydávat obědy v čase 10 – 12 h.

Ranní družina nebude v provozu, odpolední družina naváže na konec vyučování.

 

Čtvrtek 2. září (třídnický systém)

1. ročník končí vyučování v 9.40

2.- 4. ročník končí vyučování v 11.40

5. a 6. ročník končí vyučování v 12.20

7. a 8. ročník (vyučování končí v 12.30

9. ročník končí vyučování v 12. 35

Ranní i odpolední družina již bude v běžném provozu.

 

Pátek 3. září (třídnický systém)

1. ročník končí vyučování v 10.45

2.- 4. ročník končí vyučování v 11.40

5. a 6. ročník končí vyučování v 12.20

7. a 8. ročník (vyučování končí v 12.30

9. ročník končí vyučování v 12. 35

 

Pondělí 6. září

vyučování dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

1. – 5. ročník – pondělí 6. 9. v 17 hodin

6. – 9. ročník – úterý 7. 9. v 17 hodin

V době třídních schůzek vstupují rodiče do školy pouze v respirátoru a třídnímu učiteli se prokáží platným dokladem o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění covid – 19.

 

Vedení školy

 

 

 

27.08.2021