Pamětníci mezi námi

Naše škola se 2. rokem zapojila v rámci občanské výchovy a dějepisu do projektu Příběhy bezpráví-Měsíc filmu na školách 2019. Letošní jubilejní 15. ročník byl věnován 30. výročí pádu železné opony.

Do projektu byli zapojeni žáci 10 tříd z  6.-9. ročníku. Ve dvouhodinovém bloku nejdříve společně zhlédli film 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu, po přestávce následovala beseda s hosty – pamětníky, kteří dětem prostřednictvím svých vzpomínek přiblížili dobu před 30 lety. Tímto bych chtěla jménem žáků i učitelů poděkovat paní Daně Špaldoňové, Kateřině Pavlitové a pánům Vladimíru Douskovi, Ivanu Látalovi a Otovi Davidovi za jejich ochotu přijít mezi nás a zavzpomínat na dobu, která ovlivnila životy nás všech.

Z názorů žáků je patrné, že podobné akce přispívají k tříbení jejich názorů, vyjasňování postojů a pochopení dějinných souvislostí.

Sára:

„Pro mě byl film velmi emotivní, ale také smutný, protože lidé neměli žádnou svobodu. A to je to nejhorší…“¨

Veronika:

„Myslím, že téma besedy je velmi důležité, protože my, jako mladá generace, bychom neměli zapomenout. Spíše naopak, vážit si toho a vést národ k lepšímu…“

Tereza:

„ Film byl moc dojemný, smutný a brutální….“

Laura:

„ …chtěla bych říci všem lidem, kteří bojovali, že děkuji za to, že nám v r. 1989 vybojovali svobodu. Beseda byla spontánní a srdceryvná a skvěle doplnila film.“

 

 

Ludmila Zhoufová

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

03.12.2019