Pasování na čtenáře paní spisovatelkou Hankou Jelínkovou

Měli jsme to štěstí, že k nám do školy zavítala paní spisovatelka Hanka Jelínková, která píše nádherné knihy pro děti. Paní spisovatelka představila dětem své nové knížky a povídala si s dětmi o jejich vztahu ke knihám, k životu, přírodě. Celé besedování potom uzavřela slavnostním ceremoniálem, kdy pasovala děti na čtenáře. Všichni zaslouženě pasovaní si odnesli PAMĚTNÍ LIST, který jim paní Jelínková podepsala. Další báječně prožitý den. Paní spisovatelce moc děkujeme za krásnou motivaci do dalšího čtení a bádání o životě.

21.06.2022