PIRSL – čtenářské dovednost

 Naše škola souhlasila s účastí v šetření PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study). Šetření PIRLS zjišťuje, jak si děti v různých zemích osvojují čtenářské dovednosti, jaké jsou trendy a rozdíly v národních vzdělávacích systémech. Šetření je realizováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a probíhá ve více než 60 zemích světa. Jeho cílem je zlepšit výuku a procesy při učení čtení.
Žáci pracovali samostatně, každý na pc v naší počítačové učebně. Rádcem a průvodcem jim byl pan zástupce Vodička. Na pc jsme pracovali během on-line velmi intenzivně, takže šetření po technické stránce žákům šlo bez obtíží. Pracovali s texty rozmanitých žánrů, odpovídali na otázky, které se ukázek týkali. Podle slov dětí byly texty často velmi zajímavé a zábavně. Odpovědi volili z nabídek nebo dopisovali. Práce je bavila.
06.06.2021