Plán 13.-17.9.2021 3.A

V příloze je uložený plán na týden od 13. do 17. 09. 2021.

Pátek 17. 09. 2021 se celý první stupeň zúčastní akce „Ukliďme Česko“. Jedná se o celodenní akci, prostředky k úklidu poskytneme. Místo upřesníme. Prosím o vhodné oblečení, svačinu a pití.

V uplynulém týdnu jsem se v jednotlivých předmětech zabývali:

a) ČJ – čtení s porozuměním, tvrdé souhlásky, podstatné jméno

b) M – sčítání, odčítání do 100, násobení, dělení do čísla 5, prostředí autobus, zápis slovní úlohy

c) PR – plánek třídy, pravidla

11.09.2021