Plán akcí a učiva od 21. do 30. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. do 25. června 

Třída:  4. D 

 

 

Český jazyk 

Procvičování učiva 4. třídy 

 

Matematika 

Procvičování malé násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení, písemného dělení a slovních úloh. 

 

MIND- Matematické hry 

 

Anglický jazyk 

Final revision 

 

Přírodověda 

Ekosystém tekoucích vod 

 

Vlastivěda 

Skupinová práce – Husitské války a Kraje ČR 

 

 

Další informace: 

Pondělí – odevzdání učebnic do knihovny 

Úterý – odevzdávání učebnic 

Středa – polodenní výlet na Biotop Radotín – sraz v 8.00 hod. před železniční zastávkou Černošice – Mokropsy, návrat ve 12.35 hod. na stejné místo 

Čtvrtek – školní sportovní den 

Pátek – divadlo ve školním amfiteátru – Kouzla staré Prahy 

 

Další týden: 

28.6. – 29.6. – zkrácené vyučování do 11.40 hod. 

30.6. – předávání vysvědčení – ukončení v 8.45 hod. 

20.06.2021