Plán učiva 1. – 5. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. – 5. 2. 2021 

Třída:  7. B 

 

Český jazyk 

úterý: oprava procvičení 

středa: literatura – povídky, základní literární pojmy 

čtvrtek: literatura – povídky, sloh – charakteristika 

pátek: sloh – charakteristika 

 

Matematika 

Pondělí: Porovnávání celých čísel 

Úterý: Sčítání celých čísel – zápis (TEAMS) 

Středa – pátek: PS 32, 33 

V pátek – test na porovnávání a sčítání celých čísel 

Anglický jazyk  Oddíl 3C v učebnici a pracovním sešitě  

  • Opakovat minulý čas průběhový 
  • Test minulý čas průběhový a min. čas prostý ČT 42. 
  • PROJECT – str. 43 viz zadání v Teams 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ (Sluk.) : ÚT – test ze 2.lekce. 3.lekce : Meine Freunde (Moji přátelé) 

-učeb.str.33, 34  ČT – učeb.str.34 a PS 26/1,2 – co se nestihne ve škole, 

Dopsat doma + DÚ – opiš si do slovníčku ze str.33 první část slovíček 

 

Šj – Švabíková 

    – El árbol genealógico – utvoř vlastní rodinný strom ( dle uč. Str.17) 

    – Namaluj členy rodiny a popiš je.     

Přírodopis 

Opakovat učivo na téma PTÁCI 

Níže přikládám odkaz na poznávání ptáků a jejich hlasů. Vyzkoušejte. 

 

https://www.ornita.cz/hlasy-ptaku/ 

 

Nové téma: Dravci, sovy, stromoví ptáci a ptáci otevřené krajiny 

Dějepis  Vrcholný středověk – úvod 
Zeměpis 

Andské státy 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Amerika 

Zápis: jednoduchý, stručný  

Test – USA – 5.2.2021 

Fyzika 

Online hodina odpadá. Úkoly naleznete v Teams – zadání. 

 

 

Další informace: 

  1. – 4. 2. 2021 

          13 – 15 hodin – se vydávají přihlášky, info na webu školy 

 

31.01.2021