Plán učiva 1. – 5. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 
  1. – 5. 6. 2020 

Třída:  3.D 

 

 

Český jazyk 

Slovní druhy – opakování podstatných jmen, nově přídavná jména a zájmena, číslovky 

Opakování 4 listy PL v příloze “podstatná jména” –
Bonus – PL v příloze
uč. Str. 67 – žlutý rámeček (přídavná jména)
uč. str. 67/cv. 1, 2, 3, 4 – ústně
str. 67/cv. 5 PS str. 6/cv. 1, 2
uč. str. 67/cv. 6, 7
PS str. 6/cv. 3, 4, 5
uč. str. 68 – žlutý rámeček (zájmena)
uč. str. 68/cv. 1, 2 
PS str. 7/cv. 1, 2, 3, 4
uč. Str. 68 – žlutý rámeček (číslovky)
PS str. 8/cv. 1, 2, 3, 4 

Matematika 

Opakované půlení čtverce a trojúhelníku a kruhu, krokování – šipkový a číselný zápis, geometrie: koule, rýsování trojúhelníků ve čtvercové síti. 

uč. str. 75/cv. 3 – narýsuj čtverec do sešitu geometrie, str. 77 cv. 1 
uč. str. 77/cv. 2, 3 
uč. str. 77/cv. 4 (modrý obdélník)
koule – uč. Str. 78/cv. 1 + PS M2 str. 24/cv. 1
PS M2 str. 24/cv. 2, 3
uč str. 79/rámeček nahoře + cv. 1 a PS M2 str. 25/cv. 4 (bilandské groše)
PS M2 str. 25/cv. 5, 6, 7
uč. str. 78/cv. 4 
uč. str. 80/cv. 1 + PS M2 str. 26/cv. 8
PS M2 str. 26/cv. 9 

Anglický jazyk 

První den. 

obrázkový slovníček 11. lekce (doplň – viz Příloha) 

Druhý den.  

uč. str. 55 – prohlédni si komiks, na hodině online si poslechneme 

4. den – online  

uč. str. 54 – přečíst a odpovědět na otázky 1-6 (vypracujeme online). 

uč. str. 55 Poslech 75 (online) 

PS str. 54, cv. 4,5. (online) 

Prvouka 

1.- 2. den – ABC ochrany zdraví – uč. Str. 74 + PS Str. 59/cv. 12, 13, 14 

3. – 5. den – Člověk, lidské tělo – uč. str. 63 a 64 + PS str. 53/cv. 4  

Výchovy a volitelné předměty 

VV + PČ – vyjádři obrázkem, co tě za poslední dva mimořádné měsíce zaujalo, nebo jak trávíš svůj čas. Tvůj obrázek mě potěší. 

HV – zazpívejte si s radostí např. písničku Máme rádi zvířata:
https://decko.ceskatelevize.cz/muzicirovani 

 

Další informace: 

V pondělí si užijte „svůj den“, je Mezinárodní den dětí 🙂

On-line hodiny pokračují 3 x týdně ČJ, M, prvouka a 1 x týdně AJ. 

 

31.05.2020