Plán učiva 1. 6. – 5. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 
  1. – 5. 6. 2020 

Třída:  2.E 

 

 

Český jazyk 

ÚT 2.6. uč. s. 102/10 ústně, 103/12 opsat .1 sloupec, PS s. 30 

ST 3.6. uč. s. 103/13,14 ústně, PS s. 31/9,10 

ČT 4.6. uč. s. 104/15 ústně, 105/18 písemně, PS s. 31/11 

PÁ 5.6. čítanka s. 116, PS s. 10/11, 8/7, napiš krátký vzkaz morseovkou 

 

Matematika 

ÚT 2.6. PS s. 48/2,4 

ST 3.6. PS s. 49/5,6 

ČT 4.6. PS s. 49/8, 50/1,2,3 

PÁ 5.6. PS s. 50/4,5,6 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Prvouka 

ÚT 2.6. dopravní výchova – pracovní listy 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty   

29.05.2020