Plán učiva- 10.- 14. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  

 

10.- 14. 5. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Zájmeno jenž – skloňování – PS 23 horní 1,2 

Zájmena – opakování, přídavná jména opakování 

Balady 

PS str. 22/9 

Čtenářský deník – nejzazší datum odevzdání 11. 5. 

Kaligram – vytvořit a odevzdat do 14. 5. 

Matematika 

Shodnost geometrických útvarů, konstrukce Δ 

HM- str.83-87 

Domácí úkol- HM– str. 90- 91, kontrola 14.5.2021 

Test- 14.5.2021- Finanční matematika, konstrukce Δ 

 

Anglický jazyk 

12. 5. (WED) test -body/-thing 

Pro ty, kdo nebudou ve škole: 

Na základě zápisu z minulého týdne -body,-thing (v TEAMS) 

SB: p. 49 – ex. 3b (písemně do šk. sešitu) 

Wb.: p. 39 – ex. 4 

SB: p. 50 – Kids (přečíst si, vyhledat neznámá slovíčka) 

Wb.: p. 40 – celá 

 

Německý j. Španělský j. 

 

Španělský jazyk  

  • Números 1-100 –procvičení 

Německý jazyk 

Začínáme s novou a s poslední kapitolou, kde se naučíme terminologii kolem počítače. Těším se na vás ve škole! 

 

Přírodopis 

10.5. – Pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité 

13.5. – lilkovité, hvězdnicovité/  liliovité, vstavačovité 

 

PÍSEMKA – 13.5. – využít prezentace/zápisy na Teams –   

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN_zápis, NAHOSEMENNÉ ROSTLINY_prezentace_zápis (4 – 7 slide), Bobovité, miříkovité, hluchavkovité, pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité  (žáci nemusí umět všechny zástupce, stačí 3-4 z každé skupiny) 

 

Dějepis 

Karel IV., zámořské objevy 

 

Zeměpis 

Evropa – povrch, tvorba mapy 

Test- Evropa – povrch, slepá mapa- 26.5.2021 

 

Fyzika 

Hydraulické zařízení 

 

 

Další informace: 

HV – vytvoř plakát na mezinárodní hudební festival “Pražské Jaro”. Plakát by měl obsahovat název akce, datum a místo konání akce, krátký popis….Termín odevzdání do 23. května. Plakáty zasílejte na e-mail zpilpachova@zscernos.cz 

 

OV- Lidská práva v dokumentech 

Učebnice str. 87-88 

Test na téma budeme psát 27.5., opakuj si látku od strany 79-85. 

 

09.05.2021