Plán učiva 11. 10. – 15. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 10. – 15. 10. 2021 
Třída:  1. E 

 

Český jazyk  Do str. 53
Slabiky ma, la, sa, vyvození písmene a hlásky P, slabika pa, vyvození písmene a hlásky O, čtení S,L,M,P, čtení s porozuměním – pracovní listy, uvolňovací cviky, dramatizace básničky 
Matematika  Str. 24-27, zápis počtu, evidence tabulkou, krokovací pás, skládání z papíru, rytmus střídání, krychlové stavby 
Anglický jazyk 
Prvouka 

Příroda na podzim 

 

 

Další informace: 

Ti, kteří zůstávají doma, mají v příloze pracovní listy – čtení s porozuměním. 

 

 

10.10.2021