Plán učiva 14. 3. – 18. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. 3. – 18. 3. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 66-68, písanka str. 22, jazykolamy, básnička, čtení s porozuměním, skládání slov a vět, křížovky, diktát, opis 

 

Matematika  Počítání do 15 a 16, procvičování, slovní úlohy, pracovní listy, prostředí autobus, pyramidy, číselné řady, pětiminutovky 
Anglický jazyk   

 

Prvouka  Domácnost – denní režim 

 

Další informace:  V pátek jdeme plavat. 
13.03.2022