Plán učiva- 15.- 19. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.D 

Třída:  15.- 19. 2. 2021 

 

 

Český jazyk 
 1. Tvarosloví – podstatná jména 
 1. Učebnice str. 8, 9, (10)                   
 1. PS str. 21/3, 22/6                            
 1. Ve středu 17. 2. mimořádně neproběhne hodina českého jazyka. Nezoufejte a vypracujte pracovní list v Poznámkovém bloku čj – Pracovní listy – Charakteristika  
 1. Minitestík – druhy vedlejších vět – čtvrtek 
 1. Zápis do čtenářského deníku do 26. 2. – zapsat v Poznámkovém bloku čj – oddíl Čtenářský deník – novou strannazvat – Za únor/ nebo napsat do deníku a poslat foto do chatu nebo na email. 
Matematika 

Racionální čísla 

Uč. č. 1- str.68, 69, 70, 71, 72 

HM– str. 42- 44 

D.Ú.– HM- 45- 46 – do 22.2.2021 poslat ke kontrole 

Anglický jazyk 
 • vypsat Voc. 3B 
 • Wb.: p. 26 – ex. 1, 2, 3 
 • 19. 2. (FRI) Test Past Continuous 

Německý j.  

Španělský j. 

 

 

Španělština 

 • Unidad 2 – Mi familia  
 • Zkouším slovíčka – Mi familia!!- https://aprenderespanol.org 
 • La Familia Real – Královská rodina 
 • 18.12. Test – rodina – slovíčka!!!! 

Německý jazyk 

Pokračujeme v lekci číslo 4 ‚Schule, Schule…‘. Zopakujeme si slovní zásobu, neurčité členy a naučíme se využívat další přivlastňovací zájmena, záporné členy a další přídavná jména. Učte se slovíčka – nezapomeňte, že budu ústně zkoušet. 

 

Přírodopis 

Opakujte ptáky, lehce také plazy a obojživelníky – zkouším 

 

Zpracujte si zápis z poslední hodiny, je na Temas – Přechod rostlin na souš a vypracujte zadaný úkol  v zápise – napsat funkci rostlinných orgánů ( kořen, stonek, …) a napište si do sešitu vědní obory: systematická botanika, morfologie, anatomie, fyziologie a dopište krátce, čím se vědy zabývají. 

 

Téma: Výtrusné rostliny – mechorosty a kapraďorosty 

 

 

Dějepis 

Vrcholný středověk – města 

 

 

Zeměpis 

Asie – povrch 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: slepá mapa – Soubory – Asie – vytisknout a nalepit do sešitu, v hodině budeme společně vyplňovat 

 

Fyzika 

2.Newtonův zákon 

 

 

Další informace: 

OV-Evropská unie 

Vytvoř zápis dle pokynů ve výukových materiálech (EU-zápis č.2). Některé informace bude třeba vyhledávat nejen v učebnici.  

Dobrovolnou konzultační hodinu OV nabízím ve čtvrtek v 10 hodin. Zájemci mi napíší nejpozději do středy 17.2. do 15 hodin. Poté vám přijde pozvánka. Zapnutá kamera podmínkou. 

 

Ke stažení

14.02.2021