Plán učiva- 16.- 20.11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.-20.11.2020 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
  1. Práce s Poznámkovým blokem v Teams 
  1. Přívlastek postupně rozvíjející, přívlastek několikanásobný, VV přívlastková – učebnice str. 120-123 
  1. PS pro 7. ročník – str. 36/cv. 11, 37/cv. 13 
  1. Pohádka – 18. 11. Ema a 19. 11. Tomáš 
  1. A opět zkusíme procvičení větných členů – třeba to už tentokrát vyjde. 
Matematika 

Zlomky- násobení 

uč.č.1– str.29/2; str.31/9, 10; str.32/11, 12, 13, 16 

HM– str.21, 22, 23 

 

Domácí úkol– PS (ten s tím růžovým proužkem)- str.31/8, 9, 11, 12, 13 

Domácí úkol nahrát  do Soubory- Domácí úkoly- Týden– 16.-20.11. Nahrát do 22.11. 

Anglický jazyk 

1) ÚT – test Irregular verbs (to make -> to speak) 

2) Wb.: p. 9 – ex. 6 

3) MY FAMILY  

  • vypracovat projekt (inspiraci a přesné požadavky najdete v prezentaci v souborech na Teams)  

4) na další týden poslední část Irreg. verbs (to spell -> to write) 

 

 

 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

 

Španělský jazyk 

  • Základní otázky – konverzace!! (viz minulá hodina – zkoušení!) 
  • Učíme se países + nacionalidades!viz Teams – soubory – výukové materiály  

Německý jazyk 

Začínáme s druhou lekcí. Zadám vám projekt ‚Ich‘ (t.z. popis sebe i své rodiny dle předlohy na straně 24 v učebnici). Opakujte, respektive vypište si slovní zásobu týkající se rodiny. 

 

Přírodopis 

 

Stále platí opakování- Ryby – uč. str. 12-21. , poznámky v sešitě ( test, zkoušení) 

 

Dějepis 

Dokončení zápisu  Svatá říše římská podle prezentace v Teams. 

 

Zeměpis 

Amerika – místopis– práce se slepou mapou – pokračování z minulého týdne 

Prezentace bude k dispozici po ukončení hodiny- Soubory– Výukové materiály- Amerika 

 

 

 

 

 

Fyzika 

  • příloha 

 

Průměrná rychlost, viz příloha 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

OV 

Téma: Majetek a vlastnictví  – opakování str. 54-61- příští týden zkusíme na toto téma testík 

Děkuji všem, kteří již posílají DÚ na téma 17. listopad. Datum odevzdání je za dveřmi– nejpozději 19. 11. 20 ! 

 

 

 

 

15.11.2020