Plán učiva 16. – 20. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 11. 

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

středa 

společná oprava testu (větné členy) 

literatura (nezapomeňte na D.Ú. z minulého týdne) 

  

čtvrtek 

literatura 

shoda Př s Po 

  

pátek 

shoda Př s Po (předem si připravte UČ 99/2) 

 

Matematika 

Pondělí – rozšiřování zlomků – zápis + PS str. 10, 11/4,5,6 

Středa – krácení zlomků – PS str. 11/7,8 + zápis + PS str. 12 

Čtvrtek – PS str. 13 

Pátek – porovnávání zlomků – zápis + PS str. 14 

 

Na konci týdne odevzdejte svoji práci do TEAMS do Zadání. 

Pokud máte nejasnosti, ptejte se. 

Očekávejte během hodiny online test na probíranou látku. 

 

Anglický jazyk  Skupina Jeřicha 

  • Oddíl 2B v učebnici i pracovním sešitě  
  • Slovní zásoba 2AB – učit (test 19.11.) 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ (Sluk.) : Shrnutí lekce 1 : PS str.14,16. Učeb.str.23. 

Zkoušení básničky, oprava testu. Dú : PS 16/7 

 

Přírodopis 

 

Stále platí opakování- Ryby – uč. str. 12-21. , poznámky v sešitě ( test, zkoušení) 

Dějepis 

Dokončení zápisu  Svatá říše římská podle prezentace v Teams. 

 

 

Zeměpis 

Amerika – místopis– práce se slepou mapou – pokračování z minulého týdne 

Prezentace bude k dispozici po ukončení hodiny- Soubory- Výukové materiály- Amerika 

 

 

 

 

Fyzika 

DÚ: čtvrtek 19.11 od 12:00 – 12:15 on-line test z fyziky – opakování, odkaz naleznete v příspěvcích 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

OV – Jeřicha 

  • test – Sametová revoluce (čt – 19.11. – Testovací čtvrtek) 
  • Projekt – viz zadání v Teams 
  • Pro zájemce jsou možné online konzultace 

 

 

 

Ke stažení

16.11.2020