Plán učiva 16. 3. – 20. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (3. – 5. roč.)
Třída: 4. A

Český jazyk
opakování – vzory podstatných jmen
opakování – vyjmenovaná slova po B, L, M
báseň Zajíc a osel – naučit se recitovat zpaměti
vlastní četba (čtenářský deník)

Matematika a informatika
geometrie – trojúhelníková nerovnost
opakování – jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Anglický jazyk
Do 13.3. prac.sešit -dokončit vše na str.34-37
Do 20.3. 1.prac.sešit 37/7-přeložit 1.text do ČJ a2. z učeb. str.36 přeložit věty do sešitu, 3. internet -zadat Chit Chat 2 ,7.lekce-udělat 3 cvičení na slovíčka

Přírodověda
ekosystém pole, kapitola Rostliny našich polí – zápisky do sešitu, učebnice str. 38-39

Vlastivěda
Kraje ČR a krajská města – zápisky do sešitu, učebnice 7-12
práce s mapou – vyhledat krajská města

Výchovy
Ve volném čase malovat a tvořit, s chutí si zazpívat a zatancovat. Pomáhat rodičům s úklidem doma a na zahrádce.

Další informace:
Prac. listy k probíranému učivu na daný den naleznete na e-mailu (do 9.00 hod.)

16.03.2020