Plán učiva 17. 4. – 21. 4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. 4. – 21. 4. 2023 

Třída:  2. E 

 

 

Český jazyk  PS str. 30-31, učebnice do str. 107, procvičování tvrdých a měkkých slabik, procvičování párových souhlásek, čtení s porozuměním, společné čtení, ve čtvrtek diktát 17/107 
Matematika  Pracovní sešit str. 31-34, početník str. 20 (21), stále pětiminutovky na násobilku 
Anglický jazyk   
Prvouka  PS str. 39, 40 

 

Další informace:  V úterý 18. 4. poprvé plaveme v bazéně v Radotíně. Sraz ráno v 7.55 na zastávce autobusu vedle školy (ulice Školní). Více informací v mailu. 

14.04.2023