Plán učiva 18. 10. – 22. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. 10. – 22. 10. 2021 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda str.54-63, čtení pismen, čtení slabik, vyvození písmen E, U, psaní – uvolňovací cviky, říkadla, čtení s porozuměním 

 

Matematika  Str. 27-31, krokovací pás, krychlové stavby, počítání do 6, psaní číslic 3, 4, 5, znak =, prostředí výstaviště 
Anglický jazyk   
Prvouka  Podzimní plody 

 

Další informace: 

Každý den trénujte 5 minut čtení slabik.  

 

 

15.10.2021