Plán učiva 18. – 22. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18.1.- 22.1.2021

Třída:  1.B

 

 

Český jazyk

·       vyvození nové hlásky a písmene D, d

·       čtení předložkových vazeb

·       nácvik malého psacího písmene d, velkého tiskacího písmene D

·       procvičování čtení

·       procvičování psaní

 

Matematika

·       počítáme do 13

·       krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodiny

 

Anglický jazyk

Slovní zásoba – oblečení

(a T-shirt, a dress, a skirt, jeans, shoes, a cap)

Učebnice Matt the Bat str.44

 

 

Prvouka

Jak vynálezy lidem mění život

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

18.01.2021