Plán učiva 18.5. – 22.5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020 

Třída:  3.D 

 

 

Český jazyk  Slovní druhy
PO + ÚT
Uč. str. 63 – přehled
Uč. str. 63 žlutý rámeček dole – přečíst a zapamatovat vysvětlení: 
Slova ohebná/neohebná
PS ČJ str. 2/cv. 1, 2, 3
Možnost procvičení v PL “Slovni druhy – prehled” v příloze e-mailu.
ST – PÁ
Podstatná jména 1. část – názvy osob, zvířat a věcí.
Uč. Str. 64 žlutý rámeček nahoře na straně – opakování učiva
Str. 64/cv. 1, 2, 3 – ústně
PS ČJ str. 3/cv. 2, 3, str. 4/cv. 4
Zahrajte si hru s rodiči, prarodiči, sourozenci, kamarádem, kamarádkou…
Zvolte si 2 písmena a napište vždy dva názvy osob, zvířat a věcí, všechna slova musí začínat daným písmenem. Můžete soutěžit, kdo bude nejrychlejší.
Vzor: P: osoba – přítel, posel; zvíře: pes, pavouk; věc: pytel, plavky. 
Matematika  PO + ÚT
Stovková tabulka
Uč. M str. 73/cv. 1
Uč. M str. 73 – oranžový rámeček: cesta stovkovou tabulkou
Uč. str. 73/ cv. 3
PS M2 str. 19/cv. 1
Uč. M str. 73/cv. 4
PS M2 str. 19/cv. 2
ST – PÁ
Uč. M str. 73/cv. 6
PS M2 str. 19/cv. 3
Kružnice, kruh
Uč. M str. 74 – kružnice, kruh, průměr, poloměr.
Uč. M str. 74/cv. 1 + PS M2 str. 20/cv. 1
Uč. M str. 74/cv. 2 
PS M2 str. 20/cv. 2 (celé)
PS M2 str. 20/cv. 3 (násobíme rohová čísla a výsledek je vždy uprostřed)
Dobrovolný úkol – uč. M str. 74/cv. 3 a cv. 4 
Anglický jazyk 

První den.  

Pracovní sešit str. 49, cv. 3, 4. 

 

Třetí den. (online) 

Uč. str. 50 – přečti si a k číslům 1, 2, 3, 4 přiřaď správný text (připiš název zvířete z textu).(vypracujeme online) 

Jestli jsi pracoval/la správně zkontroluj poslechem.(vypracujeme online) 

Poslech 71 najdeš zde – https://www.youtube.com/watch?v=rNf0TGShBlw 

Uč. str. 50 – obrázek orla – Dopiš věty (do sešitu, na papír) podle textu nahoře. (vypracujeme online) 

PS str. 50 cv. 5, 6, 7 – (vypracujeme online). 

 

4. den – po online hodině   

uč. str. 51- poslechni si příběh. V druhé části poslechu opakuj výslovnost. 

Poslech 72 najdeš zde – https://www.youtube.com/watch?v=mKpsXydy0W4 

PS – str. 51, cv. 8 – nakresli své oblíbené zvíře a napiš o něm. 

Správné řešení k 1. dni: 

cv. 3, str. 49 – např. lze vytvořit:There´s a happy lion. 2. There are three long snakes. 3. There´s a sad hippo. 4. There are four little monkeys. 5. There´s a big crocodile. 

cv. 4, str. 49Namaluj obrázek svých zvířat v džípu a napíš věty, kterými obrázek popíšeš. 

Prvouka  Po – PÁ
Osobní bezpečí
Uč. str. 71, 72
PS str. 56/cv. 1, 2, 3 
Výchovy a volitelné předměty  VV + PČ
Vytvoř obrázek pomocí kružítka, vyfoť a pošli e-mailem, pokud jsi již neposlal/a. 

TV
Zaskákej si přes švihadlo, házej míčem a zaběhej si v přírodě. 

HV
Poznejte hudbu z večerníčků a některé si i zazpívejte.
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0 

 

Další informace:  On-line výuka pokračuje 4 x týdně.
Ve Fredovi jsou on-line cvičení.
V Teams v záložce zadání vyzkoušejte kvízy. 

Tak ať se Vám dobře pracuje a těším se na Vás při on-line výuce. 

 

17.05.2020