Plán učiva 19.-22.04.2022

Český jazyk
  • Předpona -vy/-vý
  • VSH str. 42
  • Podstatná jména – rod (životný/neživotný), číslo, čas a pád 
  • PS II. Str. 5, 6, 10
  • Uč. Str. 90 – 91

Literatura: Ve světě vynálezů 

Matematika Dělení se zbytkem – PS II. str. 14 – 15

Násobení a dělení mimo obor násobilek – Uč. III. str. 19 – 23

Anglický jazyk Oprava testu

Uč. Str. 50 – další zvířátka 

Prvouka Oheň (Uč. str. 46-47, PS str. 24)

Od sledování pravidelnosti k letopočtu, pranostiky (Uč. str. 48 – 49)

Další informace: 19.4. Plavání

22.4. Den země, Technické služby 

18.04.2022