Plán učiva 19. – 23. 10.

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.10.-23.10. 
Třída:  1.B 

 

Český jazyk  PO  

 • online: čtení slabik str. 54 
 • samostatně: příprava na psaní – malý a velký ovál str. 55 + nácvik psaní O str. 83 

ÚT  

 • online: vyvození hlásky a písmene U str. 56  
 • samostatně: příprava na psaní – ostrý obrat a spodní oblouk str. 57 + nácvik psaní U str. 84  

ST  

 • online: čtení slabik str. 58  
 • samostatně: příprava na psaní – ostrý obrat se dvěma spodními oblouky str. 59  

ČT  

 • online: procvičování pravolevé orientace str. 60 
 • samostatně: příprava na psaní – dolní klička str. 61 

PÁ  

 • online: vyvození hlásky a písmene E str. 62 
 • samostatně: uvolňovací cviky – vázaná horní klička str. 63 + nácvik psaní E str. 84  

  

 • pravidelné čtení str. 86-87 
 • prac. listy (uvolňovací cviky) pro zájemce viz mail 

 

Matematika 

Online výuka: 

PO – stavíme stavby str. 28-29  

ÚT –  krokování 26/1, 27/9, 29/8  

ST – znak “rovná se” str. 30 (online), str. 31 (samostatně) 

ČT –  počítáme do 7 str. 32  + bludiště str. 33 (online) 

PÁ – píšeme znaky “větší a menší než” str. 34-35 (online) 

pomůcky na online výuku: barevné krychle, dřívka či párátka, krokovací pás 

prac. listy pro zájemce na celý týden viz Teams a e-mail 

Početník dle vlastního tempa str. 1-4 

 

Anglický jazyk 

Slovní zásoba – školní pomůcky, čísla, jednoduché pokyny 

 

Prvouka 

Jehličnaté stromy str. 16 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

Další informace: 

Těším se na online setkání.☺ 

 

 

18.10.2020