Plán učiva 19. – 23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. – 23. 10.

Třída:  7. B

 

 

Český jazyk

úterý 20.10.

oprava PS 32/1,2,3

oprava cvičení z minulého týdne

středa 21.10.

oprava cvičení z minulého týdne

čtvrtek 22.10.

Druhy podmětů a přísudků

pátek 23.10.

Druhy podmětů a přísudků

Matematika

Dělitelnost – vše najdete v příloze

Dodržujte časový plán

Využijte online hodiny k dotazům

Anglický jazyk

·       Oddíl 1C (My family) v učebnici a v pracovním sešitě

·       učit se nepravidelná slovesa  + slovní zásoba 1. lekce (test 21.10.)

Německý j. -1

Německý j. -2

Španělský j.-1

Španělský j.-2

 

ŠJ – ŠVA. Los deberes – na Teamsu.

NJ – SLU : online výuka : út :nová slovíčka (PS str.17), učeb.str.18

Čt : učeb.19/3,4, str.17, 11/7, 12/9 . DÚ : pr.sešit 11/vše   kromě 2b, dopsat slovíčka ze str.17 v PS do slovníčku

Přírodopis Vypracujte otázky viz.příloha: Pp_Opakování-otázky
Dějepis Přečíst v učebnici – středověká společnost – str. 19-25.
Zeměpis Amerika- úvod do učiva – prezentace bude nasdílená v Teams
Fyzika

V příloze najdete aktualizovanou prezentaci Pohyb a klid tělesa. Také bude v teams. V úterý probereme rychlost rovnoměrného pohybu – prezentace bude dostupná v teams. Do další hodiny si doplňte pracovní listy – Pohyb tělesa, naleznete je v příloze. V příloze také naleznete Sebereflexe-hustota, odpovězte si otázky, v hodině budeme sdílet.

 

19.10.2020