Plán učiva 19.-23.10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23. října 2020 
Třída:  4.D 

 

Český jazyk 

Nauka o slově – opakování 

PS Hravá čeština strana 12Uč. str. 12 – cv. 1, 4 (do sešitu), cv. 2, 3 (na fólii), cv. 5 – vypiš do sešitu a) slova nespisovná, b) infinitivy sloves, c) slova s předponu vy- 

Stavba slova – opakování ze 3. třídy – PS Hravá čeština str. 13 (celá), uč. str. 13 – cv. 2, 3 do sešitu. 

Čtenářská dílna – vyprávěj o knize, kterou čteš (hlavní postavy, jednoduchý obsah knihy, co se ti líbilo, namaluj obrázek) 

Tvůrčí psaní – napiš do sešitu sloh vlastní příběh na téma nadpřirozená bytost např. příšera, obr. Vzpomeňte na příběh o Ikabogovi. Osnova samostatné práce: 1. Postavy a prostředí – Jak příšera vypadá? Kde se příběh odehrává? 2. Děj. Co příšera dělala? Co se příšeře stalo nebo co udělala? Jaké potíže nastaly? 3. Závěr. Co se stalo nakonec? Jak to skončilo? 

Matematika 

Rovnice 

Uč. str. 22/cv. 12, 13, 14 do sešitu M,  

Uč. str. 22 – šipkový graf + cv. 16 do sešitu 

Uč. str. 23 – číselná rovnice přepsaná do hada, zvířátek a do úlohy o myšleném čísle. 

Cv. 17, 18, 19 – do sešitu 

Opakování násobilka, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání…: 

PS str. 14/cv. 9, str. 15/cv. 1, 2, 3, 4, str. 17/cv. 9, 10, 11 

Matematické minutovky – str. 4/cv. 7, strana 5  – celá 

MIND– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složkaSoubory – výukové materiály 

Anglický jazyk 
  • Housing, furnitureUnit 2 – on – line lesson 
  • Opakovat předložky místa – prepositions of place! 
  • Vypracuj a projdi si pracovní listy. 
Přírodověda 

Vlastnosti a dělení rostlin 

Uč. str. 9. 10 

Vlastivěda 

Poznáváme naši vlast 

Kraje – Hlavní město Praha a Středočeský kraj, uč. str. 6 

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

Pravěk a Keltové na našem území – uč. do str. 8 

https://www.youtube.com/watch?v=OyFTmy_EDy8 

https://www.youtube.com/watch?v=0kcSs1yhNGk 

https://www.youtube.com/watch?v=5xdBcyvEfAE 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230004/ 

 

Další informace:  Distanční výuka probíhá formou on-line výuky a zadávaných úkolů přes aplikaci Teams. 

18.10.2020