Plán učiva 19. 4. – 22. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 4. – 22. 4. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 80-83, písanka str. do str. 9 

 

 

Matematika  Velká matematika do str. 26, pětiminutovky, počítání v prostředí autobus, hadi, součet tří sousedních, parkety 
Anglický jazyk   
Prvouka  Prvouka – stěhovaví ptáci, stavba těla ptáka 

 

Další informace:  V úterý a ve čtvrtek jsou v odpoledních hodinách konzultace. Zapsat se můžete na webu školy pod naší třídou. 

Ve čtvrtek dle počasí půjdeme dopoledne na připravenou naučnou stezku ke Dni Země k Dubu.  

Podrobnosti si napíšeme ve středu. 

18.04.2022