Plán učiva 21. – 25. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   21. – 25. 11. 2022

22.11. PČ v ANJ (každý musí mít krabičku od čaje, hnědé papíry)

 

Český jazyk 
  • Vyjmenovaná slova Uč. str. 31-32
  • Slovní druhy – Uč. 30-32, PS str. 34 – 36
  • Literatura: Čítanka str. 57-60; dokončení popisu pokoje
Matematika
  • Přirozená čísla v oboru do 1 000 000 a jejich rozvinutý zápis; zaokrouhlování v oboru do 1 000 000 – Uč. str. 31-32, PS I. str. 31-34
Anglický jazyk   
Přírodověda
  • Semenné rostliny – list, květ, plod se semeny (Uč. str. 12-13)
Vlastivěda 
  • Český stát za Přemyslovských králů (Uč. 27-28, PS 11-13)
20.11.2022