Plán učiva 21. 3. – 25. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. 3. – 25. 3. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 68-70, písanka str. do str. 24, básničky, jazykolamy, artikulační rap, skládání slov a vět, diktát, opis 
Matematika  Matematika str. 19-20, rozcvičky do str. 19, procvičování počítání v prostředí čísla neposedové, pětiminutovky,  
Anglický jazyk   
Prvouka  Vítáme jaro, první jarní den 

 

Další informace:  V pátek plaveme v Ottománku. 

V úterý nebo ve středu přijde fotograf na fotografování do ročenky. Zatím nevíme, kdy nás stihne.  

20.03.2022