Plán učiva 22. 11. – 26. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 11. – 26. 11. 2021 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 15-19, písanka str. 8-12, čtení s porozuměním – porovnání, říkadla, obrázkové básničky, v příloze jsou listy na čtení s porozuměním 
Matematika  Matematika str. 45-47, pracovní listy – stránky, které zbyly z minulého týdne 
Anglický jazyk 

 

 

Prvouka  Prvouka str. 17, 18 – život v rodině, můj pokojíček 

 

Další informace:  Každý den je třeba doma 5 minut číst ze slabikáře. Děti čtou stranu, kterou ten den již četly ve škole. 

 

19.11.2021