Plán učiva 22. – 25. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 25. 2. 

Třída:  1. B 

 

 

Český jazyk 
 • procvičování čtení slov a vět s písmeny T, J, N, D, K, V, R
 • vyvození nové hlásky a písmene Z, z 
 • nácvik psaní malého psacího písmene z, velkého tiskacího písmene Z 
 • Slabikář do str. 57 včetně 

 

Matematika 
 • Počítáme do 18 
 • krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodiny, parkety, bludiště, sčítání tří čísel 
 • učebnice do str. 27 včetně 

 

Anglický jazyk 
 • Učebnice Matt the Bat str.47/2,3 

 

Prvouka 
 • Chováme domácí zvířata str. 47 
 • Rozumíme chování zvířat str. 48 
 • Co potřebují zvířata? Str. 49 

 

 

Další informace: 
 • středa 5. vyuč. hodina – třídnická hodina  

  

 

22.02.2021