Plán učiva – 22. – 26. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  22. – 26. 11. 2021
Třída:  3.A
Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B – upevňujeme dovednosti v oboru vyjmenovaných slov po B, snažíme se rozpoznávat jejich příbuzná a odvozená slova a užívat je aktivně v textu.

Učebnice: str. 40-43

Pracovní sešit: str.21/cv. 4, 28/cv. 1

Vyjmenovaná slova hrou: str. 4-6

Literatura: ,,Ve světě nesvětě”

Matematika

Zaokrouhlování – toto bude pro žáky nové téma pro tento týden. 

Učebnice: str. 54-56

Hravý početník: str. 18-19

Prac. seš.: str. 21 (v tomto týdnu by již všichni žáci měli mít prac.seš. dokončený do str. 11 – bylo to průběžné zadání, na kterém pracují v rámci hodin již 2 týdny každý svým tempem)

Geometrie: str. 4-5

Anglický jazyk Chit Chat, str. 25-27
Prvouka Měříme délku, objem, hmotnost – nové téma pro tento týden.
Dokončíme povídání o putování zboží, původu produktů

Uč. str. 32-33, Prac. seš. str. 17

Další informace: V pátek 26. 11. 2021 se vypravíme podle vody do Dobřichovic, kde navštívíme zámeček, abychom si prohlédli výstavu betlémů. Vstupné je 20,- Kč. 

20.11.2021