PLán učiva 22. – 26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26.2. 

Třída:  1.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování probraného učiva – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú/ů/u, dělení samohlásek a souhlásek, abeceda, slabikotvorné R a L 

Recept a popis pracovního postupu. 

Popis zvířete. 

 

 

 

Matematika 

Početní operace do 80 

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

Násobící tabulky, stovková tabulka a orientace v ní 

Geometrické tvary 

 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování slovní zásoby: části těla 

Věta: I have got.. I haven´t got any.. 

 

 

 

Prvouka 

 

Znají čísla 150, 155, 158  

 Naučí se ošetřit drobná poranění 

Poznávají kulturu v jiných zemích, ochutnávka typických jídel 

 

 

Další informace: 

Tento týden probíhají centra aktivit. 

 

 

22.02.2021