Plán učiva – 22.- 26.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.-26.3.2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

1. Velká písmena – uč. str. 20, 21 

                                PS str. 54/cv.1,2, 55/cv. 4, 5, (na plusy) cv.  

2. Samostatně do čtvrtka vypracuj –  PS str. 55/cv. 3 (kontrola při hodině čt 25.3.) 

3.  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Podstatná jména.  

4.  Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Poezie 2 

Matematika 

Přímá a nepřímá úměrnost- úvod do učiva, trojčlenka 

Pravoúhlá soustava souřadnic- opakování 

PS (růžový proužek) str.83/ 8, 9, 10; str.84/ 11, 12, 13, 14; str.85-87 

HM- str. 58- 61 

D.Ú.–  HM– str. 64– 77– do 31.3.2021 poslat ke kontrole 

  

Anglický jazyk 
  • Wb.: p. 32–33 Progress Check 
  • až budete mít hotovo, můžete si zkontrolovat správnost svých odpovědí v Teams → 7. D AJ → Soubory → Unit 3 Progress Check 
  • 26. 3. (FRI) Test Unit 3 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

Španělština  

  • Unidad 2 – Profesiones 
  • Zkouším! ? En qué trabaja? A qué se dedica? str. 22-23! 

 

Německý jazyk 

V úterý dokončíme individuální rozbor testů a podíváme se na vaše odevzdané projekty, ve čtvrtek začneme s novou lekcí s tématem ‚Mein Hobby‘. Naučíme se nová slovesa ‚spielen‘, ‚tanzen‘, ‚basteln‘ atd. Doplníme si slovní zásobu k okruhu koníčků. 

 

Přírodopis 

Opakujte si botaniku. 

 

Nové téma: LIST 

Dějepis 

1) test – vrcholný středověk 

2) dokončení 100letá válka 

 

 

Zeměpis 

Asie – státy- Jihozápadní Asie 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci 

Test- Asie- úvod do učiva, povrch, vodstvo- 26.3.2021 

 

 

 

 

Fyzika 

Páka-výukové materiály 

 

 

 

Další informace: 

OV-opakování – test: Tolerance k národním menšinám 

Zopakuj si téma (učebnice str.77-78+zápisy). Test bude zpřístupněn ve čtvrtek 25.3. v 9 hodin. 

 

 

HV – Jistě víte, že většinu hudebních skladatelů inspiruje k tvorbě nějaká emoce. O těch byl náš poslední úkol. Nejen ty však mohou být inspirací. Jděte ven, podívejte se z okna a zamyslete se, může skladatele inspirovat příroda? 

 

 

 

21.03.2021