Plán učiva 22. – 26. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26.3. 

Třída:  7.B 

 

 

Český jazyk 

Út: slovesa + TEST – PRAVOPIS 

St: slovesa – opakování 

Čt: slovesný rod a vid 

Pá: slovesný rod a vid 

 

D Ú. v Teams – do PÁTKU 26. března 

Matematika 

Po: Nepřímá úměrnost (Zápis v Teams) 

Út: PS str.61 

St: Trojčlenka (Zápis v Teams) 

Čt: PS str.62 

Pá: rezerva, TEST na nepřímou úměrnost 

PS str. 63 je dobrovolná 

Práci za celý týden odevzdejte do Zadání v Teams. 

Anglický jazyk  Section 4B 

  • SB p. 46+47 
  • WB p. 36+37 
  • Test – Londýn a jeho pamtáky + člen THE 
  • Test – slovní zásoba 4CD 
  • Napíšeme jeden test – 2 známky  

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ : ÚT : test ze 3.lekce, úvod do 4.lekce – učeb.str.41, DÚ : slovíčka z prac.sešStr.42– 1.odstavec opsat s nadpisem In der Schule (Ve škole) 

ČT : učeb.str.42, prac.sešit str.34/1,2,3- část ve škole a zbytek jako dú 

Švabíková -Šj 

https://aprenderespanol.org/-  

ejercicios de espaňolgramática – artículos-determinados. 

Opakujte si určité členy ,doplňujte do rámečků 

Přírodopis 

Opakujte si botaniku. 

Nové téma: LIST 

Dějepis 

1) test – vrcholný středověk 

2) dokončení 100letá válka 

Zeměpis 

Asie – státy- Jihozápadní Asie 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci 

Test- Asie– úvod do učiva, povrch, vodstvo- 22.3.2021 

Fyzika 

2. a 3. Newtonův zákon 

 

DÚ – dodělat pracovní listy 

 

Další informace: 

HV – Jistě víte, že většinu hudebních skladatelů inspiruje k tvorbě nějaká emoce. O těch byl náš poslední úkol. Nejen ty však mohou být inspirací. Jděte ven, podívejte se z okna a zamyslete se, může skladatele inspirovat příroda? 

 

 

 

22.03.2021