Plán učiva- 23.11.- 27.11.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.11.- 27.11.2020 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
 1. Ve středu 25. 11. zkusíme cvičný diktát – jen pravopisné cvičení  
 1. PS str. 45/cv. 14, 15 
 1. VV příslovečná místní a časová – učeb. str. 107 
 1. Pracovní list – VV 1 

(2 možnosti, kde jej najít – BUĎ: výukové soubory, NEBO: Poznámkový blok – Pracovní list – VV1) 

 1. Vypravování pohádky  – 25. 11. Prokop, 26. 11. Dorotka 
 1. Tradiční čtvrteční procvičení – určování větných členů 
 1.  PS str. 45/cv. 18 – kód napiš do Poznámkového bloku – oddíl  Domácí úkoly – PS 45/18 – do 25. 11.  

 

Matematika 

Zlomky- dělení, složené zlomky 

uč.č.1– str.34/3, str.35/5, 6, 7, 8, 11, str.36/12, Úlohy na závěr 

HM– str.24, 25, 26 

 

Domácí úkol– HM- str.27-28 

Domácí úkol nahrát  do Soubory- Domácí úkoly- Týden– 23.-27.11. Nahrát do 2.12. 

 

Anglický jazyk 
 1. Tuesday – test Irregular v. (to spell –> to write) 
 1. Revision for the test (do BEFORE the test):  

                  Wb.: p. 12 – ex. 1, 3, 4 + p. 13 – ex. 5, 6, I can 

 1. Friday – UNIT 1 test 

 

Německý j.  

 

Španělský j. 

 

 

Španělština 

 • Učíme se země + národnosti – viz Soubory – Výukové materiály 
 • Pracovní sešit : str. 5/ 7,8 

Německý jazyk 

Thema: Meine Familie  

Připravte se na ústní zkoušení a na odevzdání projektu do čtvrtka, 26.11.. 

 

Přírodopis 

Opakujte si nově probrané učivo –  obojživelníci. 

 

Kdo nepsal test nebo z něj má špatnou známku, budu zkoušet ryby. 

 

Dějepis 

Prezentace vznik Anglie Teams  

Referát 

Téma: libovolná událost, země, stavba či osobnost z raného středověku (cca 6. – 11. století). 

Rozsah: 0,5 str. 

Podmínky 

 1. Psáno vlastními slovy! Tj. rozumím slovům, která užívám, nekopíruju věty atp. 😉 
 1. Uvedeny alespoň dva zdroje –  v případě knihy uvádím – Autora + název; elektronický zdroj – přesná adresa.  

 Termín odevzdání: 18. 12.  

 Odevzdávání v Teams v nouzi email.J 

 

Zeměpis 

Kanada 

Prezentace bude k dispozici po ukončení hodiny- Soubory- Výukové materiály- Amerika 

 

Fyzika 

Průměrná rychlost, píspráce – dráha, viz výukové materiály 

 

Výchovy a volitelné předměty 

HV 

Vyrob si hudební nástroj z věcí, které najdeš doma. Podmínkou je, aby vyluzoval nějaký zvuk. 

Vyrobený nástroj vyfoť a pošli na mail: zpilpachova@zscernos.cz 

 

OV 

Téma: Majetek a vlastnictví  –celé téma si zopakuj, příští týden prověříme 

Termín odevzdání projektu na téma 17.listopad-Den boje za svobodu a demokracii byl 19.11. 

Ti, kteří do tohoto termínu neposlali, nepřinesli, jsou hodnoceni nedostatečně ( 3 z vás neodebzdali). 

V tomto týdnu bude zadán test na téma 17.listopad- v době, kdy je v rozvrhu vyčleněna hodina na OV ( čtvrtek). Sleduj. Test bude časově omezen. 

 

 

22.11.2020