Plán učiva 23. – 27. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.11.-27.11. 

Třída:  7.B 

 

 

Český jazyk 

Tento týden probereme VV předmětnou a zopakujeme předmět. 

 

Čtvrtek: Test – shoda přísudku s podmětem (při přípravě se zaměřte na cvičení na straně 99 v učebnici 😉 

 

Matematika 

Pondělí: Porovnávání zlomků: PS str.14 

Úterý: Zlomky a desetinná čísla – zápis 

Středa: PS str.15 

Čtvrtek: PS str. 16 

Pátek: Sčítání zlomků – zápis 

 

Zápis najdete na Teams – Výukové materiály – Zlomky 3 

Během hodin očekávejte testy z probírané látky 

Na konci týdne práci odevzdejte do Teams do Zadání 

 

Anglický jazyk  Skupina Jeřicha 

  • Oddíl 2C v učebnici i pracovním sešitě  
  • Slovní zásoba učit 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ-Sluková : ÚT -test podle prac.sešitu 14/5.Nově: učeb.str.21,22 

ČT- zkoušení básně a číslovek, oprava testu, kontrola  PS 16/7, 

Učeb.str. 23-hra, dú do 1.12. PS 16/ 5,6 

Šj.Švabíková 

Vytvořte dialog dle vzoru na straně 12 . 

Do sešitu napiš 6 různých vět obsahujících slova z každého sloupečku, na str.13 cv.14 (společně probereme na TEAMS). 

Přírodopis 

Opakujte si nově probrané učivo –  obojživelníci. 

Kdo nepsal test nebo z něj má špatnou známku, budu zkoušet ryby. 

 

Dějepis 

Prezentace vznik Anglie Teams 

Referát 

Téma: libovolná událost, země, stavba či osobnost z raného středověku (cca 6. – 11. století). 

Rozsah: 0,5 str. 

Podmínky 

  1. Psáno vlastními slovy! Tj. rozumím slovům, která užívám, nekopíruju věty atp. 😉 
  1. Uvedeny alespoň dva zdroje –  v případě knihy uvádím – Autora + název; elektronický zdroj – přesná adresa.  

  

Termín odevzdání: 18. 12.  

  

Odevzdávání v Teams v nouzi email.J 

 

Zeměpis 

Kanada 

Prezentace bude k dispozici po ukončení hodiny- Soubory- Výukové materiály- Amerika 

 

 

Fyzika 

Online test – pohyb a klid tělesa, výpočet rychlosti tělesa při rovnoměrném pohybu 

Převody jednotek rychlosti 

 

DÚ: Udělejte se výpisky z učebnice str.26 a 27 – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa 

Výchovy a volitelné předměty 

Hv – Vyrob si hudební nástroj z věcí, které najdeš doma. Podmínkou je, aby vyluzoval nějaký zvuk. 

Vyrobený nástroj vyfoť a pošli na mail: zpilpachova@zscernos.cz 

 

 

 

Ke stažení

23.11.2020