Plán učiva 24. 1. – 28. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. 1. – 28. 1. 2022 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 46-49(50), čtení s porozuměním – pracovní listy, básnička, skládání slov, rébusy, hlasité čtení, písanka str. 10-12 (13) 
Matematika  Matematika str. 13-15, pracovní listy 
Anglický jazyk   
Prvouka  Péče o zdraví, osobní hygiena 

 

Další informace:  V pátek jdeme plavat, sraz v 7:45 pod lípou u haly. Po domluvě v 7:53 před Ottománkem. 

22.01.2022