Plán učiva – 24.- 28.1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.- 28. 1. 2022 

Třída:  8.B 

 

 

Český jazyk 

Dodělat všechny úkoly v pracovním sešitě z minulého týdne (ve třídě na stole). 

 

Netflix – Malé ženy (film z roku 2019 podle románu L.M. Alcottové) 

Žáci se bezpochyby rádi připojí na Netflix a pomohou vyučujícím film spustit. 

 

Pokud film nevyjde, 

PS str. 47-55 (cokoliv, co ještě není hotové) 

 

Matematika  Kružnice a kruh 

  • Základní pojmy o kružnici a kruhu 
  • Vzájemná poloha kružnice a přímky 

Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

V případě online výuky- prezentace – Matematika- Soubory- Výukové materiály.  

Test- Mnohočleny – 28.1. 2022 

26. 1. absence učitele- v případě online výuky, bude zadaná práce, v případě suplovaní ve škole také.  

 

Anglický jazyk   

  • Unit 3 A – Human Body + relative clauses 
  • Unit 3B – Modal verbs – should, might 
  • Giving advice 

 

SKUPINA -FORMANOVÁ 

Relatives clauses 

Should, might 

Problems and treatments 

Lekce 3 – B+C – WB str 28, 29, 30 

 

Německý j.  

Španělský j.  

Francouzský j.  

Ruský jazyk  

 

ŠJ  

  • Unidad 3 
  • Mi horario + asignaturas 

NJ : učeb. str 77 a 78 a nácvik dialogů dle 78/7, PS str.69 celá 

Přírodopis  Kosterní soustava – kosti; stavba kostry člověka 

  • Učebnice str. 54 – 60 
  • Materiály + zápis také na Teams – výukové materiály-biologie člověka 
Dějepis 

Baroko a Klasicismus – Zápis v Teams, v učebnici projít kapitolu kultura v raném novověku (bohužel nemám doma učebnici, ale věřím že bez problémů najdete) 

 

Zeměpis 

Hospodářství ČR- tradiční české značky- během hodiny budeme tvořit společný zápis. V minulé hodině je žáci vyhledávali na internetu.   

Vše vyfotím a vložím- Teams- Zeměpis- Výukové materiály.  

 

 

 

Fyzika   
Chemie 

Chemické výpočty (uč. str. 42 – 44) 

Naučit chemický prvek a jejich značku: B, Al, C, Si, Sn, Pb, N, P, As, Sb 

 

23.01.2022